Məqalələr

Kərim Rəşidin çox dekorativ Velux pərdələri

Kərim Rəşidin çox dekorativ Velux pərdələri

Velux cəngəllik yaşıl


Velux Əhəng yaşıl Velux təzə və müasir bir atmosfer üçün pərdələr. 91 avrodan.

Qara məxmər


Velux Qara eyni zamanda qəşəng və dizayn daxili üçün arabesk formalı pərdələr. 91 avrodan.

Məxmər arabesk yaşıl


Velux Əhəng yaşıl Velux pərdələri, fantaziyaya toxunmaq üçün demək olar ki, psixikel arabesques. 91 avrodan.

Məxmər qara arabesques


Velux Qara Velux eyni zamanda zərif və müasir naxışlarla pərdələr. Yaradıcı bir daxili üçün! 91 avrodan.

Məxmər arabesk boz


Velux Boz Velux zərif və demək olar ki, poetik naxışlarla pərdələr. Səliqəli bir daxili üçün ... 91 avrodan.

Velux boz yaşıl


Qeyri-səlis və psixi naxışlı Velux Boz Velux pərdələri. Neytral rəngləri olan bir daxili dəlilik toxunuşu üçün. 91 avrodan.